Driftsstatus

 

 

Driftsforstyrrelser

D. 2. juni 2021 fra kl 04 til 06.30 kan der forekomme dårligt vandtryk pga. reparation.

 

Drift af vandværket kan kontaktes på tlf. 9156 9740

 

 

 

 

 

Vandets hårdhed: 7,9 dH

 

Aktuelt

 

 

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling, som var udsat pga. Covid19, afholdes i Jerslev Forsamlingshus

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl.19 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

 

 

Velkommen til Jerslev Vandværk

 

 

Kontaktinfo

Nøragervej 2, 9740 Jerslev J

Formand/drift: 91 56 97 40

Administration: 23 71 94 79

jerslev@jerslevvand.dk

CVR 16 00 41 11