Driftsstatus


Pt. ingen kendte driftsforstyrrelserVandets hårdhed: 11,2 dH

 

Aktuelt

Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling mandag d 2. marts 2020 kl. 19.00 i Jerslev Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægter

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt 


 

 


Velkommen til Jerslev Vandværk


Nøragervej 2, 9740 Jerslev J

Formand/drift: 91 56 97 40

Administration: 23 71 94 79

jerslev@jerslevvand.dk

CVR 16 00 41 11