Vandanalyser af vandet fra Jerslev Vandværk

Alle analyserapporter for Jerslev Vandværk siden 1978 kan findes på hjemmesiden www.geus.dk, som dækker geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning primært knyttet til Danmark og Grønland.

www.geus.dk

Kimtal 22° C
Bakterier i denne gruppe er almindeligt forekommende i jord og vand. De er generelt ikke sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 22 °C kimtal kan være vækst i filtre, rentvandbeholder og lignende samt ved ledningsbrud.

Kimtal 37° C
Bakterier, der kan vokse ved 37 °C (menneskets legemstemperatur),  heriblandt bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 37 °C kimtal skyldes normalt vækst i ledningsnettet, oftest i forbrugerens eget ledningsnet.

Coliforme bakterier
Disse bakterier forekommer normalt i overfladevand og på planter, d.v.s. på jorden og i de allerøverste jordlag. Hvis de er til stede i drikkevandet, er det derfor tegn på, at der er sket en forurening med overfladevand eller lignende. Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men årsagen til forureningen skal findes.

Escherichia Coli (E. coli)
Denne bakterie forekommer i afføring fra mennesker og dyr. Forekomst af E. coli tyder derfor på en frisk forurening fra kloak, mødding eller lignende. Når denne bakterie påvises, er der risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og virus (stammende fra afføring). Vandet skal derfor koges.

Nitrat
Nitrat i vandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Et langsomt stigende indhold af nitrat kan stamme fra en overdosering af gødning, hvorved overskuddet af nitrat ikke når at blive optaget af planterne.

Hårdhed, total
Vandets totale hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Det opgives i danske hårdhedsgrader, ° dH. Se nedenstående skema I over vandets hårdhed.

Jern
Jern forekommer naturligt i grundvand. Det filtreres fra i vandværkets filtre. Et for højt jernindhold er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med metalagtig smag, gulbrun farvning af vandet og misfarvet vasketøj. Se nedenstående vaskeanvisning. 

Mangan
Mangan forekommer ofte sammen med vand og kan give de samme problemer som beskrevet under jern.

Ilt
Iltindholdet skal være så højt, at minimumsgrænseværdien ved indgang til ejendom på 5 mg/l overholdes.

Vandets totale hårdhed

Vandets totale hårdhed

Hårdhed, total° dH Betegnelse
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

Vaskeanvisning

Hvis en tøjvask er blevet gulbrun på grund af snavs i vandet efter f.eks. et ledningsbrud anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 l vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask