Udskiftning af samtlige vandmålere

 

 

Jerslev Vandværks bestyrelse og Brønderslev Kommune har godkendt et nyt regulativ som er gældende fra 1. oktober 2022.

Regulativet kan ses under fanen "Vandværket" og regulativ.

 

Driftsstatus

 

 

Driftsforstyrrelser

Pt. ingen kendte driftsforstyrrelser

 

Drift af vandværket kan kontaktes på tlf. 9156 9740

 

 

 

 

 

Vandets hårdhed: 7,9 dH

 

Aktuelt

 

 

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling afholdes i Jerslev Forsamlingshus

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

 

Velkommen til Jerslev Vandværk

 

 

Kontaktinfo

Nøragervej 2, 9740 Jerslev J

Formand/drift: 91 56 97 40

Administration: 23 71 94 79

jerslev@jerslevvand.dk

CVR 16 00 41 11